Notariusz

Kim jest?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która w zakresie wykonywanego zawodu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rolą notariusza jest zapewnie nie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez dokonywanie z należytą starannością czynności notarialnych, przy poszanowaniu i uwzględnieniu praw oraz słusznych interesów stron, jak i innych podmiotów, których mogą dotyczyć skutki prawne tych czynności.


Notariusz Michał Karlikowski

Bełchatów

Notariusz Michał Karlikowski dokonuje wszelkich czynności w siedzibie Kancelarii Notarialnej lub w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Aby uzyskać informację w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów, wysokości opłat, w tym wysokości taksy notarialnej, należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z Kancelarią Notarialną osobiście, telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za udzielane informacje oraz porady prawne Notariusz Michał Karlikowski nie pobiera wynagrodzenia.

Warto nas wybrać

Sprawdź dlaczego

Gwarantujemy
pewność i bezpieczeństwo.

Oferujemy pełen zakres usług
dla wszystkich grup odbiorców.

Zapewniamy szybki kontakt
oraz wiele form komunikacji.

Czynności notarialne dokonujemy
w siedzibie lub innym miejscu.

Mamy wieloletnie doświadczenie
w zakresie wykonywanych czynności.